Finestreta única: Formulari d'alta

Formulari d'alta


* Obligatori
Dades personals
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades acadèmiques
 
Dades professionals
Dades econòmiques
 
Grups
RGPD - BUTLLETÍ DE FORMACIÓ
Rebre comunicació:
RGPD - BUTLLETÍ ENGINYERS GI
Rebre comunicació:
RGPD - BUTLLETÍ SOCIO CULTURAL
Rebre comunicació:
Documents a Adjuntar

 

 

COL·LEGIACIÓ: Descarregueu els  IMPRESOS AQUÍ 

 

PRECOL·LEGIACIÓ: Descarregueu els  IMPRESOS AQUÍ 

(i adjunteu-lo a "una altra documentació")

 

Responsable: COL·LEGI D'ENGINYERS  TÈCNICS INDUSTRIALS DE GIRONA

Finalitat: Gestionar la seva alta en el Col·legi

Legitimació: per consentiment de l'interessat i/o per compliment d’una missió d’interès públic

Termini de conservació: el legalment establert

Destinataris: Se cedirà dades personals al Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, al Consejo General de Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España i a les entitats necessàries per a la prestació dels serveis contractats.

Drets: Té vostè dret d'accés, rectificació o supressió, oposició, limitació al tractament, portabilitat de les dades, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment